WOJNA i POKÓJ

Rok 1945 i skutki dla Brandenburgii – Kulturland Brandenburg 2020

8 maj 1945 r. symbolizuje »godzinę zero« w historii Niemiec.

Okreslano ten moment jednocześnie jako wyzwolenie oraz katastrofę w zależności od doświadczenia indywidualnego. Była to możliwość by ująć po jednej stronie masywne zniszczenia, niekończąca się liczbę ofiar, wymiar zubożenia oraz strach przed sowieckiej okupacji a po drugiej stronie nadzieję na pokój, wolność i koniec socjalizmu narodowego.

75 lat po zakończeniu II Wojny Światowej rok tematyczny »WOJNA i POKÓJ. Rok 1945 i skutki dla Brandenburgii – Kulturland Brandenburg 2020« przedstawia okres historii od roku 1945 do dzisiejszego dnia i zapytuje o wspomnienia i doświadczenia mieszkańców Brandenburgii. Rok tematyczny 2020 zachęca do dialogu o przebieg historyczny, kulturowy oraz demokratyczny ostatnich 75 lat.

»Kulturland Brandenburg« zaprasza mieszkańców Brandenburgii oraz gości do poznania dziedzictwa kulturowego i różnorodności kultury tego kraju a również jego cesur i przełomów.

Z wieloma partnerami powstają projekty artystczne i kulturowe z dziedziny nauki, turystyki oraz edukacji, które prezentują skutki wydarzeń roku 1945 na kraj i mieszkańców, ukazują losy indywidualne oraz zmiany społeczne w historii Brandenburgii uwarunkowane przez reorganizację polityczną.

Inicjatywa tematu należy do Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Fundacja Pałacy i Ogrodów Pruskich w Berlinie i Brandenburgii). Nowa wystawa »Konferencja Poczdamska 1945r. – reorganizacja świata« w Pałacu Cecilienhof prezentuję skutki powojennego porządku, które są odczuwalne aż do dzisiejszego dnia.

Rozpoczęcie roku tematycznego odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. w Tröbitz (powiat Elbe-Elster).

Przegląd programu można znaleźć juź teraz w kalendarzu wydarzeń lub w broszurce.