Rok tematyczny 2017

Rok tematyczny 2017 „Słowo & Skutek. Luter i Reformacja w Brandenburgii“

Szanowni, drodzy Państwo,

Kulturland Brandenburg pragnie Państwa serdecznie zaprosić i powitać w naszym następnym, interesującym Roku Tematycznym 2017, który w szczególny sposób oraz z szczególnej perspektywy kieruje swą uwagę na jubileusz 500-lecia reformacji. Mimo faktu, iż teren Brandenburgii nie stanowi terytorium centralnego reformacji, miały tutaj miejsce doniosłe wydarzenia. Zapoczątkowana przez Marcina Lutra reformacja wywarła głęboko idące przemiany w ówczesnej Marchii Brandenburskiej, kształując rzeczywistość życia codziennego oraz dalszy bieg historii brandenbursko-pruskiej.

Reformacja nie była nagłym, przełomowym momentem lecz długotrwałym, nie pozbawionym sprzeczności, procesem długookresowego rozwoju konfesyjnych procesów formujących, mających swe źródła w późnym średniowieczu.

Aby uwzględnić różnorodność tego procesu Kulturland Brandenburg pragnie w ramach tegorocznego Roku Tematycznego pod tytułem „Słowo & Skutek. Luter i Reformacja w Brandenburgii“ spojrzeć na reformację w miejscach dzisiejszej Brandenburgii. Na tle lokalnych i regionalnych warunków ogólnych i przemian związanych z reformacją ukazane zostaną skutki jej oddziaływań na życie codzienne ludności, ich wiarę wyznaniową, ich pojęcia wartości, na kształtowanie ich własnego życia oraz ich stosunku wobec społeczeństwa. Jednocześnie zmienny proces reformacji między trwaniem i rozwojem odegra tutaj dużą rolę.

Brandenburskie Towarzystwo Kultury i Historii sp. z o.o. użyteczności publicznej osadzone jest na dwóch filarach: Domu Historii Brandenbursko-Pruskiej sp.z o.o. użyteczności publicznej oraz Kulturland Brandenburg, stowarzyszeniu zarejestrowanym. We współpracy
z dalszymi, licznymi kręgami kulturotwórczymi Brandenburgii opracowane zostały priorytety tematyczne o zróżnicowanych formatach co zaowocowało niezwykle wieloaspektowym programem. Brandenburgia stawia na kooperację i poszukiwanie śladów, na szczególne spojrzenie na Lutra oraz skutki oddziaływania reformacji w miejscach nam teraźniejszych.

5 maja 2017 w Kościele Mariackim we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się uroczyste otwarcie Roku Tematycznego Kulturland Brandenburg 2017 oraz wystawy pod tytułem „Obywatele. Proboszcze. Profesorzy.“ prezentowanej w Kościele Mariackim, Kościele p.w. Św. Gertrudy oraz w Muzeum Viadrina. Kulturland Brandenburg zaprasza na wystawę od maja do października oraz do odkrywania (na nowo?) miasta Frankfurtu nad Odrą.
Po przejściu księcia namiestnika na luteranizm miasto wraz z uniwersytetem staję się, po 1539 roku, centralnym miejscem reformacji wspieranym przez mieszczaństwo świadome swej torzsamości, które już wcześniej stało się waznawcą nauki luterskiej.

Kulturland Brandenburg 2017 zaprasza do odkrywania miejsc, osobistości i świadectw, przybliżających ślady i skutki reformacji na terenie Brandenburgii, zachęcających jednocześnie do zapoznania się z bogatą różnorodnością kulturowo-historycznch skarbów i kontekstów. Jednocześnie stwarza Rok Tematyczny Kulturland Brandenburg 2017 szczególną okazję do podjęcia dyskursu na temat korzeni naszego społeczeństwa, naszych wartości i przekonań, niezależnie czy jesteśmy wyznaniowo uwiązani czy nie.