temat roku 2015

„Zachować – użytkować – kształtować. Krajobraz w procesie przemian”

Wald bei Klaushagen, © Kulturland Brandenburg 2015, Foto: Frank Gaudlitz Tegoroczny Ogólnokrajowy Pokaz Ogrodów w regionie rzeki Haweli p.t. „Od katedry do katedry – błękitna wstęga Haweli“, odbędzie się po raz pierwszy jednocześnie w pięciu miejscach tego regionu, wykraczając poza granice jego miast oraz samej Branadenburgii. Kulturland Brandenburg 2015 podejmując związaną z tym wydarzeniem wielowarstwową tematykę, poświęca swą uwagę kwestiom rozwoju i przyszłości tego kulturowego krajobrazu.

Wszyscy wzrastaliśmy w obrębie konkretnego krajobrazu kulturowego. Jednakże całkiem niezależnie od naszego subjektywnego postrzegania jego jako „piękny“ czy też „szary“ lub „ponury“, krajobraz ten stanowi naszą ojczyznę. To on jest łącznikiem naszych wspomnień z dzieciństwa i młodości, o przyjacielach, rodzicach i krewnych oraz o miastach, wsiach i regionach, które nasze młode życie ksztaltowaly.
Tropical Islands, © Kulturland Brandenburg 2015, Foto: Frank Gaudlitz Krajobraz kulturowy posiada swoistą ociężałość, toteż tworzą się, na przestrzeni całych stuleci, torfowiska. Na przestrzeni ponad stuletniej powstają lasy. Struktury osiedlenia wsi i miast czytelne były już w okresie średniowiecza. Niemniej, krajobrazy kulturowe oznaczają nie tylko ciągłość, lecz również ulegają one przemianom krótkoczasowym, związanym z cyklem pór roku, gdy, n.p. wezbrane wody pokrywają w ciągu zaledwie kilku dni rozległe obszary zalewowe.

Intensywność tych zmian potęguje przede wszystkim wszelka ingerencja człowieka. Często przecież zmieniają kopalnie, rowy przydrożne, wały powodziowe, elektrownie słoneczne, tereny przemysłowe, turbiny wiatrowe lub odłogiem leżące połacie ziemi czy odludnione tereny w najkrótszym czasie nasz krajobraz kulturowy, przerywając ową, pozornie wiecznie trwałą, ciągłość. Niezależnie czy to produkcja, czas wolny, ochrona przyrody – krajobrazy kulturowe cechuje wielorozmiarowość i niezmiernie bogata różnorodność. Są one zawsze, pełnym wyrazu, odzwierciedleniem swego czasu.

Tagebau Welzow Süd, © Kulturland Brandenburg 2015, Foto: Frank Gaudlitz Kulturland Brandenburg 2015 bada, jakie konkretne następstwa i wyzwania pociągają za sobą zmiany klimatyczne, zminy demograficzne – zwłaszcza obszarów peryferyjnych i regionów wiejskich – zmiany ekologiczne i ekonomiczne wobec Brandenburgii. Dwa podstawowe pytania tworzą oś krystalizacyjną tegorocznych projektów: „Przed jakimi i jak wielkimi wyzwaniami znajduje się aktualnie obszar kukturowy Barndenburgii?“ oraz: „W jaki spsób, uwzględniając istniejące struktury, obszar ten zostanie w przyszłości kształtowany, zagospodarowany, rozwijany?“. Istotnym aspekten jast zatem znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zamierzamy ksztłtować nasze przyszłe życie w Brandenbirgii i jakie, związane z tym wizje są nam potrzebne.

Volkspark Postdam, © Kulturland Brandenburg 2015, Foto: Frank Gaudlitz Projekty tegorocznego tematu Kulturland Brandenburg 2015 pragną skierować uwagę ku różnym aspektom tego krajobrazu, inspirują, uświadamiają i zachęcają do twórczej konfrontacji z nim. Powstający aktualnie obszerny program imprez uwzględnia wszystkie artystyczne dziedziny: wystawy, projekty medialne, wydarzenia literackie, projekcje filmowe, performance, koncerty, projekty w przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz wiele innych.

Jeśli Państwo zainteresowani są dalszymi informacjami dotyczących naszych projektów lub też chętni są do wymiany spostrzeżeń na ich temat, prośimy odwiedzić nas na naszej stronie-Facebook.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zwiedzenia, oczekującego Państwa nowych odkryć, krajobrazu kulturowego Brandenburgii.

Uroczyste otwarcie Roku Kulturland Brandenburg 2015 odbędzie się w dniu 16. maja 2015, w Pałacu i parku Branitz.

Serdecznie Państwa witamy!