Rok tematyczny 2016 “Rzemiosło między tradycją a nowoczesnością”

Rok tematyczny Kulturland Brandenburg 2016 przedstawiając tradycje oraz historyczne świadectwa dawnego rzemiosła w Brandenburgii przywraca je ponownie do świadomości społecznej. Lecz nie tylko tradycja ale i potencjał innowacyjny rzemiosła w kontekscie jego współczesnych i przyszłościowych procesów rozwojowych stanowią ogniwo tematyczne 2016. Rzemiosło ma przyszłość i jest w stanie zaoferować młodej generacji regionu zawodowe perspektywy.

Key graphicRok tematyczny 2016 przedstawia niepowtarzalność zawodu rzemieślnika w jego zróżnicowanych aspektach, tak kulturowch jak i artystycznych.

Zakłady rzemieślnicze zachowują tradycyjne umiejętności i dobra kultury. Rozwijając się w dostosowaniu do potrzeb i wymogów współczesności, wnoszą istotny wkład w proces kształtowania się tożsamości regionalnej.

Kulturland Branbdenburg 2016 w jego zróżnicowanym programie udaje się śladem rzemiosła, oferując mieszkańcom oraz gościom Brandenburgii szeroki wachlarz wydarzeń oraz imprez o tematyce kulturalno-historycznej. Zwiedzających oczekują atrakcyjne wystawy, filmy, projekty, koncerty, prezentacje sztuki współczesnej, referaty, odczyty, sympozja naukowe, warsztaty i wycieczki.

Tak, na przykład, dwie wystawy prezentują regionalne rzemiosło w jego historycznym i współczesnym aspekcie: Museumsdorfs Baruther Glashütte / Wioska Muzealna huta szkła w Baruth oraz Freiland-Museums Lehde / Skansen w Lehde na Łużycach.

Wyroby rzemiosła włókienniczego prezentuje Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte Potsdam / Dom Historii Brandenbursko-Pruskiej w Poczdamie (HBPG) oraz Dommuseum-Brandenburg an der Havel / Muzeum Katedralne w Brandenburgu nad Hawelą.

Key graphicRzemiosła ceglarskie, zduńskie i garncarskie prezentują: Ziegelmanufaktur Glindow /Cegielnia w Glinow, Ofen-und Keramikmuseums Velten / Muzeum Ceramiki i Pieców Kaflowych w Velten oraz Archäologisches Landesmuseum Brandenburg an der Havel / Krajowe Muzeum Archeologiczne w Brandenbugu nad Hawelą. Roli rzemisła w rewaloryzacji i konserwacji zabytków poświęca swą uwagę Dominikanerkloster Prenzlau / Klasztor Domonikański w Prenzlau.

Szczgólny akcent roku tematycznego 2016 stanowi program Kammerakademie Potsdam / Akademii Kameralnej w Poczdamie. Tematem cyklu warsztatów muzyczno – koncertowych, skierowanych do młodzieży, jest „Rzemiosło w muzyce – muzyka w rzemiośle“.

Serdecznie Państwa zapraszamy, również w roku tematycznym 2016 do nowych, nieoczekiwanych odkryć Kulturland Brandenburg – Krajobrazu Kulturowego Brandenburgii i do inspirujących spotkań z różnorodnością rzemiosła tego regionu.

Uroczyste otwarcie Roku Kulturland Brandenburg 2016, “Rzemiosło między tradycją a nowoczesnościąodbędzie się w dniu 20. maja 2016 o godz. 14:00 w Museumsdorf Baruther Glashütte / Wioska Muzealna – Huta szkła w Baruth.

Serdecznie zapraszamy!