Przyszłość przeszłości – kultura przemysłowa w ruchu

Kulturland Brandenburg rok tematyczny 2021 poświęci kulturze przemysłowej. Wraz z ponad 40 partnerami wkroczymy na nowe ścieżki i pokażemy w całym kraju związkowym pionierskie i zaskakujące projekty, które będziemy prezentować od stycznia 2021 roku na naszej stronie internetowej, w naszej broszurze programowej, w naszym kalendarzu online i na naszych kanałach społecznościowych.

Logo__kulturland_themenjahr_2021

Impuls 2021

Określenie kultura przemysłowa funkcjonowało do tej pory głównie w kontekście historii kultury i krajobrazu kulturowego epoki przemysłowej. Rok tematyczny „Przyszłość przeszłości – kultura przemysłowa w ruchu“ podejmuje próbę aktualizacji, przy której chodzić ma nie tylko o zorientowaną na zachowanie retrospektywę, lecz w szczególności również o przemysłową perspektywę przyszłości.

Podczas gdy przemysł w swojej tradycyjnej postaci nie odgrywa już większej roli w życiu codziennym ludzi, industrializacja postępuje w przyspieszonym tempie. Brandenburgia już dawno stała się krajem przemysłowym 4.0.

Kulturland Brandenburg za pomocą roku tematycznego 2021 dostarcza impulsów kulturowych, ponieważ nie tylko przemysł odpowiada za nowatorskie pomysły i zrównoważone koncepcje. Projekty artystyczne i kulturalne, które są realizowane w całym kraju związkowym, pokazują, jak ludzie kultury i artyści mogą kreatywnie, elastycznie, interdyscyplinarnie, tworząc styl i tożsamość działać w Brandenburgii.

Entwürfe für Lausitz 2021

Projekty roku tematycznego 2021 zajmują się następującymi czterema głównymi obszarami:

Zmiana perspektywy – kulturę przemysłową wymyśleć na nowo

Kultura przemysłowa wymaga nowej interpretacji. To jedno z najważniejszych przesłań roku tematycznego. Ponieważ nie tylko przemysł i społeczne warunki ramowe podlegają zmianom. Własna geneza przemysłowa oraz poszukiwanie orientacji poprzez zachowanie i badanie materialnych świadectw przeszłości przemysłowej posiadały przez długi czas decydującą rolę w kulturze przemysłowej. Liczne projekty roku tematycznego 2021 przybliżają natomiast intensywniej przemysłową teraźniejszość i przyszłość. Ośrodki przemysłowe zostaną zinterpretowane na nowo, zrewidowane będą przekonywujące dotychczas interpretacje, a w starych lokalizacjach wypróbowywane będą nowe formaty.

Łużyce – laboratorium bez węgla

Zmiany wywołane restrukturyzacją przemysłu są szczególnie widoczne na Łużycach. Wraz z zjednoczeniem Niemiec nastąpiła dramatyczna zmiana strukturalna, która wciąż nie jest zakończona. Pomimo różnorodnych wysiłków zmierzających do wprowadzenia regionu w postindustrialną przyszłość, rozwój wypadł poniżej oczekiwań. Dziś na Łużycach aktorzy coraz częściej stawiają na innowacyjność i ducha wynalazczości. W pewnym sensie kultura staje się tutaj generatorem pomysłów na restrukturyzację przemysłową regionu.

Transformacja energetyczna – przemysł z przyszłością

Przemysł w Brandenburgii od kilku lat przeżywa renesans. Stopniowa przebudowa struktur orientuje się na lokalnym, regionalnymi globalnym rozwoju gospodarczym. Odejście od produkcji węgla i inwestycja producenta samochodów Tesla stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ ochrona klimatu, zrównoważony rozwój i poszukiwanie nowych, przyszłościowych pomysłów napędzają przemysł nie tylko w Brandenburgii.

Pionierzy – przyszłość z prowincji

Konsekwencje przemiany strukturalnej są dziś widoczne nie tylko na Łużycach. Na obrzeżach przeżywającej boom metropolii Berlina, rozwój przemysłu wyzwolił znaczną dynamikę wzrostu. Dziś wiele starych lokalizacji przemysłowych wydaje się nieatrakcyjnych. Brakuje miejsc pracy, linie autobusowe i kolejowe zostały zlikwidowane, a digitalizacja postępuje wolno. Te słabości strukturalne nie powstrzymują innowacyjnych protagonistów od wykorzystywania szans i możliwości na miejscu. Zwłaszcza na peryferiach ludzie z najróżniejszych dziedzin wspólnie pracują nad nowymi metodami tworzenia wartości, nad ustanowieniem kreatywnych punktów zaczepienia i nad zróżnicowaną tożsamością regionalną.

Rok tematyczny Kulturlandu Brandenburg 2021 „Przyszłość przeszłości – kultura przemysłowa w ruchu” ma zostać zainaugurowany przypuszczalnie w maju w Eberswalde, kolebce kultury przemysłowej w Brandenburgii.