Fontane.200/Ślady – rok tematyczny 2019

Z okazji 200-lecia urodzin Teodora Fontanego rok 2019 w Brandenburgii przebiegnie zupełnie pod jego znakiem – jego literacka twórczość oraz dzieło „Wędrówki przez Marchię Brandenburską“ (Wanderungen durch die Mark Brandenburg) odcisnęły trwałe piętno na tożsamości kraju, dając wyobrażenie o niej również poza jego granicami.

W swoim wielokształtnym twórczym dorobku Fontane poświęca uwagę zarówno epokowym wydarzeniom, jak i „małemu“, codziennemu życiu, opowiada o przełomach rozpoczynającej się epoki modernizacji miejskich społeczności, nie tracąc więzi z wiejskimi regionami swojej rodzimej ziemi. Z urzekającym realizmem opisuje panoptikum XIX stulecia, którego motywy pozostają aktualne po dziś dzień.

Korzystając ze sposobności 200-lecia jego urodzin stowarzyszenie Brandenburgia Kraj Kultury chciałoby twórczo podważyć tradycyjny obraz autora i jego dzieła, zbadać ulubione strategie jego interpretacji, ponownie odkrywając w ten sposób rzekomo dobrze znanego pisarza, poetę, dziennikarza i krytyka Teodora Fontanego. Rok tematyczny 2019 Brandenburgii Kraju Kultury, z jego licznymi projektami i poszczególnymi działaniami w całym kraju, ukazać winien Fontanego w nowym wielogłosie, wychodząc poza utrwalone wzorce jego odczytywania.

Centralnym tematem są strategie poznawcze, które stosował Fontane w Brandenburgii. Czyim śladem podążał w swej pracy i jakie ślady sam pozostawił? Poszukiwania lokalnych źródeł i społecznych sieci winny wyostrzyć obraz. W „Wędrówkach…“ znajdziemy wiele historii z Marchii Brandenburskiej, wiele jednak nie zostało opowiedzianych. Stowarzyszenie Brandenburgia Kraj Kultury wezwało do przeniesienia metodyki Fontanego we współczesne nam czasy i wypełnienia białych plam pozostawionych przezeń na mapie kulturowych krajobrazów Brandenburgii.

W tym roku jako element centralnej krajowej kampanii „Fontane.200” Brandenburgia Kraj Kultury wpisuje się w nią przewodnią wystawą „Fontane.200/Autor“ w Muzeum Neuruppina, wystawą „Fontane.200/Brandenburgia“ w poczdamskim Domu Historii Brandenburgii i Prus, wraz z towarzyszącym im programem dla uczniów i młodzieżowym projektem „Word&Play“.

W przedsięwzięciu uczestniczą ponadto Uniwersytet Poczdamski i Archiwum Teodora Fontane z ich programem naukowym oraz, w kooperacji z licznymi partnerami, rodzinne miasto Fontanego Neuruppin z jego bogatym programem kulturalnym.

Rok Fontanego otwierany jest wspólnym uroczystym aktem 30 marca 2019 r. w Neuruppin.