Filozofia

Stowarzyszenie Kulturland Brandenburg obrało sobie jako motto roku 2010: „Odkryć Brandenburgię na nowo. Z nami!”. Ten kraj związkowy Niemiec ma, w jego różnorodności, wiele do zaoferowania. Jego kulturowe i regionalne bogactwo pragnie Stowarzyszenie przybliżyć zarówno jego mieszńcom jak i jego gością. W tym celu inicjuje i oraganizuje stowarzyszenie corocznie, w całej Brandenburgii, szeroki program artystyczno – kulturalny. Realizowane projekty osadzone są na pograniczu z nauką, turystyką i edukacją.

Projekty realizowane są drogą konkursu. Stowarzyszenie zachęca ośrodki kulturalne i naukowe oraz kręgi twórcze landu do zgłaszania swoich projektów w aktualnym roku tematycznym. Istotnym wymogiem wobec projektów jest, przyjęcie w ich opracowaniu szeroko pojętej perspektywy czasowej. Przedstawione osobowości, autentyczne miejsca lub wydarzenia odzwierciedlają w ten sposób kontekst społeczny, polityczny i ekonomiczny epok minionych, historii najnowszej oraz w teraźniejszości Brandenburgii.

Dotychczasowe tematy roczne:

1998 „Fontane / Cystersi w Brandenburgii“

1999 „Brandenburgia i Dom Oranien“

2000 „Przystanki kultury przemysłowej“

2001 „300 lat Prus”

2002 „Romantyzm“

2003 „Europa jest tu!“

2004 „Krajobraz i ogrody“

2005 „Niebo na ziemi. 1000 lat Chrześcijaństwa w Brandenburgii“

2006 „Horyzonty. Kulturland Brandenburg 2006 | Sztuka budownictwa“

2007 „Kulturland Brandenburg 2007 | Centrum uwagi – woda“

2008 „Prowincja i metropola – metropola i prowincja“

2009 „Wolność. Równość. Brandenburgia. Demokracja i ruchy demokratyczne.“

2010 „Odwaga i wdzięk. Kobiety w Brandenburgii – Prusach“

2011 „Modernizm – film, sztuka, architektura“

2012 „BĄDŹCIE ROZSĄDNI ! Fryderyk II Wielki“

2013 „Zabawa i powaga. Powaga i zabawa. Dzieciństwo w Brandenburgii.”

2014 “Prusy – Saksonia – Brandenburgia. sąsiedztwa w przemianie”

2015 “Zachować – użytkować – kształtować. Krajobraz w procesie przemian”

Stowarzyszenie Kulturland Brandenburg pojmuje siebie jako koordynatora działających już sieci kręgów twórczych, oferując im własną sieć jako centralną platformę wyminy, zorszeżania i pogłębiania współpracy. Działalność stowarzyszenia nie ogranicza się do regionu landu Brandenburgii. Dotychczas zrealizowanych zostało zarówno szereg projektów we współpracy z innymi krajami związkowymi Niemic jak i we współpracy międzynarodowej.

Dalszym, centralnym, zadaniem Stowarzyszenia Kulturlan Brandenburg jest szeroko zrozumiany marketing realizowanych projektów rocznych jak i wspieranie projektów lokalnych w ich realizacji poprzez doradctwo w kwestiach merytorycznych oraz w zdobywaniu środków dotacyjnych.