Rok tematyczny 2018

DZIEDZICZYMY
Europa w Brandenburgii– Brandenburgia w Europie

Wortmarke 2018Stowarzyszenie Brandenburgia Kraj Kultury pragnie przybliżyć mieszkańcom Brandenburgii oraz ich gościom kulturowe dziedzictwo i różnorodność kraju. Wraz z licznymi partnerami kreuje i organizuje artystyczne i kulturalne projekty na styku nauki, turystyki i edukacji kulturalnej, na zmieniający się co roku temat. Rok tematyczny 2018 poświęcony jest europejskiemu dziedzictwu regionu. Pod hasłem „Dziedziczymy. Europa w Brandenburgii – Brandenburgia w Europie“ inicjowane są projekty uwidoczniające wspólne, łączące nas korzenie i wartości, jednak również pęknięcia naszej historii, umożliwiające szerokie uczestnictwo w kulturowej spuściźnie.

Na wizji Europy odciskają obecnie piętno jej kryzysy – Brexit, brak jedności Unii Europejskiej w kwestii uchodźców, kryzys Euro, czy umacnianie się antyeuropejskich partii. To co nam wspólne, co łączy, idea europejska, wydaje się zagrożone. Przy tym wszystkim Europę znaleźć można wszędzie – również tutaj, w Brandenburgii.

Rok tematyczny 2018 stowarzyszenia Brandenburgia Kraj Kultury wpisuje się w europejską i federalną inicjatywę „European Cultural Heritage Year 2018 – Sharing Heritage“, zainicjowaną przez Parlament Europejski, wspieraną przez kraje członkowskie i Radę Europy, niesioną dalej przez liczne instytucje i obywatelskie inicjatywy. Zmienna historia zasiedlenia i zagospodarowania kraju, ale również przynoszone przez imigrantów europejskie wpływy i ścisłe relacje z europejskimi partnerami wywierały i po dziś dzień wywierają szczególny wpływ na Brandenburgię – bardziej, niż na którykolwiek inny niemiecki region. Ten europejski wymiar winien zostać wyraziście ukazany w ramach roku tematycznego.

Przedsięwzięcie koncentruje się na projektach i akcjach pokazujących, że granice mogą być pokonywane, kreujących świadomość wspólnego, łączącego wszystkich dziedzictwa, występujących w imię jego zachowania i przekazywania. W szczególności inicjowane i promowane mają być projekty umożliwiające młodym ludziom dyskusję nad Europą, wymianę poglądów, czyniące w końcu z nich samych ambasadorów dziedzictwa i idei europejskiej.

Rok tematyczny otwarty zostanie oficjalnie 18 maja 2018 r. w klasztorze Neuzelle – ten barokowy klejnot Brandenburgii obchodzi 750 jubileusz jego założenia.